Elastyczny model płatności

Wybierz dogodny model płatności za udostępnienie platformy ShareHire.
Zaplanuj koszty od razu lub płać tyle, ile korzystasz.

Przewidywalny1

Zaplanuj koszty od razu lub płać tyle, ile korzystasz.

Aktywny

Płacisz tylko wtedy, kiedy polecający promują Twoją markę.

Efektywny

Płacisz, kiedy zatrudniasz kandydata z polecenia
(success fee).

Jednorazowa opłata aktywacyjna
Miesięczny (roczny) abonament
Zmienna opłata za wykorzystanie systemu
Success fee po zatrudnieniu
Opłata za obsługę wypłaty nagród

+15%

+15%

+15%

Pytania, które zadali nam nasi Klienci

Czym jest ShareHire?

Jest to kompleksowa usługa outsourcingu programu poleceń rekrutacyjnych, obejmująca udostępnienie Klientowi platformy poleceń, na której jego pracownicy i inne osoby zaproszone do programu mogą łatwo rekomendować znajomych. Zasadniczej usłudze towarzyszą też usługi związane z bieżącą obsługą programu - dostarczenie wzoru regulaminu programu, zapewnienie płatności i rozliczeń nagród za skuteczne rekomendacje oraz zautomatyzowanej komunikacji z polecającymi.

Mam już program poleceń. Co się zmieni, jeśli skorzystam z ShareHire?

Większość naszych Klientów to firmy, które wcześniej posiadały własne programy poleceń albo przynajmniej utartą praktykę rekomendowania znajomych. Do najpopularniejszych przyczyn, dla których zdecydowały się na outsourcing należy zaliczyć:

  • Wzrost efektywności dzięki metodom polecania dostosowanym do różnych rodzajów stanowisk (online i offline/SMS)
  • Łatwość polecenia - w systemie ShareHire zarekomendowanie kandydata trwa mniej niż 30 sekund,
  • Wygoda rekrutera dostęp do kandydatów we własnym systemie ATS (np. eRecruiter, Taleo) lub intuicyjnym panelu rekrutera wbudowanym w system poleceń,
  • Wyższe zaangażowanie polecających dzięki przyjaznym procesom, cyklicznym, zautomatyzowanym powiadomieniom i angażującym konkursom oraz modułom dodatkowym (grywalizacja, wspieranie dobroczynności, etc.),
  • Oszczędność własnych zasobów dzięki outsourcingowi obsługi systemu (wypłaty nagród, helpdesk, przygotowanie i obsługa komunikacji promocyjnej, itp.),
  • Gwarancja przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami GIODO/RODO,
  • Łatwe poszerzenie źródła poleceń o osoby spoza firmy: np.: obcokrajowców, alumnów, kontrahentów, kandydatów pozyskanych z innych źródeł,
  • Efektywne zarządzanie budżetem dzięki mechanizmowi wypłaty nagród stosowanym przez Sharehire.

Czy proces poleceń w ShareHire jest zgodny z RODO?

Tak. W ramach naszego procesu wykluczona jest sytuacja, w której ktokolwiek mógłby przetwarzać dane osobowe bez wyraźnej zgody kandydata lub polecającego, nie ma też możliwości, aby w zgodzie z Regulaminem przekazać cudze CV. Polecający rekomendują znajomych wysyłając im spersonalizowany, unikalny link do oferty pracy. Decyzję o złożeniu aplikacji oraz akceptacji wszystkich widocznych w ogłoszeniu zgód podejmuje już sam kandydat. W zgodnej opinii ekspertów jest to najbezpieczniejsza i najbardziej poprawna z punktu widzenia RODO metoda pozyskiwania pracowników z polecenia.

W jaki sposób opodatkowana jest nagroda wypłacana Polecajacemu?

Nagrody ShareHire opodatkowane są na zasadach ogólnych, tak jak umowy o dzieło, zlecenia, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, niektóre formy najmu, itp. Oznacza to, że wielkość podatku uzależniona jest od wszystkich dochodów Polecającego rozliczanych na zasadach ogólnych. Na koniec roku ShareHire przesyła nagrodzonym użytkownikom potwierdzenie osiągniętych dochodów w poprzednim roku w formie druku PIT-11. Dochód ten powinien zostać uwzględniony w zeznaniu rocznym, na tych samych zasadach jak wszystkie uzyskane dochody (wszystkie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych podlegają sumowaniu). Z tytułu aktywności w programie poleceń prowadzonym przez ShareHire, Pracodawca ani Polecający nie ponoszą żadnych dodatkowych obciążeń podatkowych, ani ubezpieczeniowych np. ZUS.

Jaka jest podstawa prawna do wypłaty nagród przez ShareHire?

Podstawę prawną wypłacenia nagrody w programach poleceń prowadzonych przez ShareHire stanowi instytucja przyrzeczenia publicznego zdefiniowana w Kodeksie cywilnym.

Czy można zintegrować system ShareHire z eRecruiterem lub innym systemem zarządzania rekrutacjami.

Tak. Bez dodatkowej ingerencji informatycznej można zintegrować system ShareHire z każdym ATS w zakresie przekierowania aplikacji kandydatów do bazy w posiadanym już systemie do zarządzania rekrutacjami (ATS). W przypadku popularnych systemów ATS możliwa jest także bardziej pogłębiona integracja, w ramach której m.in. zautomatyzowane powiadomienia mailowe dla polecających będą wysyłane z poziomu panelu rekrutera w ATS, np: po wyborze statusu kandydata (np. “Zatrudniony”, “Odrzucony”). W razie pytań o integrację z konkretnym ATS prosimy o kontakt na info@sharehire.pl.

Do kogo użytkownicy będą się zgłaszać z problemami technicznymi lub reklamacjami?

ShareHire prowadzi help desk dla użytkowników systemu. Nasi konsultanci odbierają wszelkie zgłoszenia w godzinach 9-17 w dni robocze.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, masz specyficzne oczekiwania lub chcesz się spotkać, prosimy wyślij nam poniższy formularz.

Zamawiam darmowe demo.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MGM HR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi moich danych osobowych w celu przedstawienia oferty handlowej.

Wolisz zadzwonić?
Czekamy na Twój telefon:
+48 575 475 505